Medborgerskab og sammenhængskraft

Mit Kvarter arbejder i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere, med at skabe og støtte op om sammenhængskraft og medborgerskab i boligområderne. 

 

Dette gøres blandt andet gennem aktiviteter som:


  • Bydelsmødre

Er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Det er kvinder som mangler netværk, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog og som ofte har mistillid til det kommunale system. Bydelsmødrene kan etablere tillidsfulde og ligeværdige samtaler med kvinder fordi de kan bruge deres modersmål, fordi de selv har erfaring med at være ny i Danmark og fordi de selv bor i lokalområdet.

Læs mere om Bydelsmødre.

 

Ønsker du at vide mere kan du kontakte:

Mette Svendsen

Familie- og netværksansvarlig i Folehaven

Trine Schächter Rasmussen

Familie- og netværksansvarlig i Sjælør og Sydhavn


  • Boligsocial vicevært

Den Boligsociale vicevært hjælper familier i svære situationer med, at få den rette hjælp. Ligeledes kan den Boligsociale vicevært hjælpe med at skabe kontakt til en økonomisk rådgiver for, at undgå udsættelse fra bolig osv. 

 

Ønsker du at vide mere eller mangler du hjælp kan du kontakte:

Ann Gallego Patino

Boligsocial vicevært i Mit Kvarter


  • Kirsebærhavens Planteskole 

I løbet af de næste år vil en vaskeægte planteskole spire frem af jorden i en række gårdrum i Folehaven. Planteskolen skal drives som en socialøkonomisk virksomhed, hvor lokale borgere kan komme i beskæftigelsesforløb og hvor de frivillige i Folehavekvarterets Grønne Fællesskab bidrager til driften. Planteskolen kommer til at rykke ind i det orangeri, der bliver bygget på Pladsen mellem plejehjemmet og kirken, og skal kunne sælge blomster, buske og træer til såvel uderummene i KABs boligafdelinger som almindelige københavneres haver og altankasser.


 

  • Folehavekvarterets Grønne Fællesskab (FGF)

FGF er en gruppe for alle lokale beboere, som er interesserede i det grønne omkring blomster og bier, haver og planter, biodiversitet og meget mere. Gruppen arbejder på at skabe flere grønne fristeder og få mere natur ind i kvarteret samt at lave naturarrangementer for kvarterets beboere. 
FGF arbejder i efteråret 2021 på at blive en officiel forening og kommer snart til at indgå i arbejdet med at etablere og drive Kirsebærhavens Planteskole i Folehaven.

 

Ønsker du at vide mere om en af ovenstående grønne aktiviteter eller kunne du tænke dig at være med i Folehavekvarterets Grønne Fællesskab, så kontakt Folehavens Grønne Projektleder: 

Asger Arnbjørn

Grøn Projektleder i Folehaven


  • Tryghedsvandringer og dialogmøder 

Tyghedsvandringerne skal hjælpe til at kunne identificere det, som kan skabe utryghed i boligområderne. Ved at finde ud af hvad der skaber utryghed, opstår der en mulighed for at kunne forbedre trygheden i boligområderne. Ligeledes skal dialogmøderne skabe mulighed for forbedring af trygheden, ved at skabe dialog mellem politiet og beboerne. Dialogen skal give beboerne en større viden om hvilke handlemuligheder de har, når de føler sig utrygge i deres boligområder. 

 


  • Traditioner

Det er vigtigt at have fælles traditioner og oplevelser i boligområderne. Det vi har til fælles, er det som skaber medborgerskab, sammenhængskraft og tryghed i boligområderne. Nogle af de traditioner som går igen hvert eneste år er Løb Mellem Husene, Kulturfest, Naboskabsdag, Folehavefestival mm.


 

  • Frivillige netværk

​Som et led i helhedsplanen, er der etableret flere forskellige frivillige netværk. De frivillige netværk består blandet andet af Kulværket, Grønne fællesskaber, Café og genbrug, Folkekøkken, Biksen og mange flere. 

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger i din browser. Læs persondata- og cookiepolitik